NORMATYWY MIESZKANIOWE

Obecne normatywy mieszkaniowe (ściślej: spo­sób ich interpretowania w praktyce budowlanej) przeznaczają rodzinie — abstrahując od przypad­ków wyjątkowych — liczbę izb równą liczbie jej członków minus jeden. M2, czyli mieszkanie dla dwóch osób, to jeden pokój z kuchnią, M3 — dwa pokoje itd. Nikt oczywiście nie uważa, aby stan Mx był osiągnięciem ostatecznym. Należy jednak posta­wić sobie pytanie, jaki stan uznać trzeba i można za pożądane minimum, możliwe do osiągnięcia w przedziałach czasu dających się ogarnąć wyo­braźnią i myślą?Zasadnicze dalsze pytanie, które się w związku z tym nasuwa, brzmiałoby tak: na jakich podsta­wach można by sformułować program słusznego mieszkaniowego minimum przyszłości, który by nie był jednak wytworem subiektywnej fantazji? Czy są jakieś społeczne i psychologiczne mierniki „obiektywnie słusznych oczekiwań”? Proponuję po­szukać miary dla takich oczekiwań.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.