NIEZBYT RÓŻOWY OBRAZ

Ten niezbyt różowy obraz nabierze jednak ciep­lejszej barwy, jeśli przypomnimy pewne fakty Niemal całość wzniesionej po wojnie kubatury mieszkalnej w Polsce (z włączeniem oczywiście dzikiego budownictwa) obrócona została na po­wszechną realizację mieszkania wystarczająco wyposażonego, higienicznego, z zapewnionym po­wietrzem i światłem. Rozgęściło to stare budow­nictwo w dzielnicach dawniej upośledzonych. Przyśpieszyło także jego wykruszenie się. Nadto budownictwo powojenne stworzyło podstawę do progresji mieszkaniowej prowadzonej dość silnie wyrównanym frontem, co, mimo znacznych za­niedbań ostatniego okresu, stwarza u nas podsta­wowe przesłanki do dalszego przekształcenia i wzbogacenia nowoczesnego mieszkania podpo­rządkowanego idei społecznej.

 

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)