NASTĘPSTWO OKOLICZNOŚCI

W następstwie tych okoliczności udział w życiu rodziny nie definiuje społecznie członków rodziny (w rodzinie dawnego typu tylko mąż-ojciec miał pełną osobowość spo­łeczną, zdobytą na gruncie makrospołecznym). Obecnie rodzina musi harmonizować osobowości kształtujące się w różnych kręgach, mające odręb­ne interesy i zróżnicowane plany dnia. Coraz ważniejszą, gdyż coraz bardziej wyłą­czną więzią wewnątrzrodzinną są stosunki inter­personalne. Jest to oczywiście uproszczeniem, gdyż wciąż jeszcze spora ilość wzajemnych świadczeń utrzymuje konkretność więzi rodzinnej. Zasadniczą jednak wagę ma tutaj „makrosocjalizacja” funkcji zamkniętych ongiś całkowicie w kręgu rodzinnym.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)