NAJWIĘKSZE MIASTA

Sześć największych miast, które zbliżą się do miliona mieszkańców lub przekroczą tę liczbę, oraz konurbacja górnośląska osiągają lub osiągną w następnym ćwierćwieczu rozmiary, przy których codzienna migracja ludności przebiegać będzie swobodnie tylko pod warunkiem budowy szybkich kolei miejskich. Z doświadczenia krajów o wyso­kim stopniu motoryzacji wiemy, że samochód w wielkim mieście jest dobrodziejstwem samolik- widującym się na dalszych etapach nasycenia. Dla­tego dla dużych miast należy postulować szybką kolej miejską w układzie sieciowym, a nie na przy­kład tylko krzyżowym. Sieć ta oczywiście mu­si być wsparta autobusami lub jakimś dosko­nalszym, nietorowym pojazdem zbiorowej ko­munikacji.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)