NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE

Wykresy krzywych w układzie współrzędnych prostokątnych mogą mieć postać krzywych łamanych lub krzywych ciągłych. Krzywa łamana bywa nazywana diagramem, wielobokiem liczebności, linią liczebności rozdziału bądź liczebności częstotli­wości w przypadku, gdy służy do prezentowania szeregu rozdzielczego. Krzywa schodkowa jest szczególnym rodzajem krzywej łamanej. Taki rodzaj krzywej służy między innymi do porównań czasów trwania badanego zjawiska przebiegającego w tych samych miesiącach, lecz w różnych latach. Najczęściej spotykanym wykresem w układzie biegunowym Jest radiogram, zwa­ny też wykresem biegunowym. Radiogram stosujemy głównie wówczas, gdy z istoty badanego zjawiska wynika zasadnicze podobieństwo kształtowania się tego zjawis­ka w określonych okresach (np, zatrudnienie w okresie roku).

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)