NADZIEJE ARCHITEKTA

Przeczy temu natomiast Andrzej Osęka , bezli­tośnie wykpiwając przynajmniej część tych prze­świadczeń. Osęka, który wie bardzo dużo o spo­łecznym funkcjonowaniu sztuki, wyśmiewa wia­rę, według której wyraz plastyczny otoczenia miałby mieć wpływ udoskonalający na zachowanie ludzkie. Kąśliwie przytacza nadzieje pewnego ar­chitekta, który przekonany był, że zaprojektowany przez niego, funkcjonalny i „po europejsku” ele­gancki dworzec uchroni się przed rozróbkami chu­liganów, onieśmielając ich swoim wyglądem. Osę­ka przypomina także bardzo daleko idące oczeki­wania tak zwanych panplastycystów. Ci teoretycy funkcji plastyki (sami na ogół również artyści) za główne zadanie sztuki uznali organizowanie prze­strzeni otaczającej człowieka, domagali się total­nej interwencji artysty plastyka w budownictwo, formy techniczne, urbanistykę.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)