NA PRZEKÓR KORZYŚCIOM

Na przekór korzyściom, jakie daje to w mieszkaniach zdanych na dbałość samych mieszkańców — chociażby w uproszczeniu sprzątania — utrzymuje się tendencja odmienna. Wzornictwo współczesne przyswoiło sobie znowu kanapę i głęboki fotel, rozmnożyło elementy de­koracyjne. Celem dążeń jest dom o charakterze bardzo intymnym, na tyle zapełniony — i to za­pełniony swoiście, według życzeń własnych (na­wet jeśli te są uformowane przez jakieś wzor­ce) — aby stanowił przeciwwagę nieco abstra­kcyjnej przestrzeni publicznej, w której dawanie wyrazu własnej osobowości podlega silnie ogra­niczającej konwencji. Polaryzacja psychologiczna związana z tymi dwiema przestrzeniami życiowymi — ogólnomiej- ską i prywatną (osiedlowa nie zmienia tu wiele) — wydaje się cechą życia miejskiego, dla której prze­widywać można długie życie. Zmianę spowodować by mogło całkowite przeobrażenie struktury miast, typu mieszkań i podstawowych środków komuni­kacji.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)