NA PEWNĄ MIARĘ

Formuła na pełną miarę potrzeb obejmowa­łaby prócz pokoju dla każdego jeden pokój dodat­kowy, przeznaczony dla wszystkich. Zapisać ją można jako Mx+2. Mieszkanie takie, złożone z pokoi indywidualnych i living room’u, stanowi­ło do niedawna standard zamożniejszych warstw średnich w społeczeństwie kapitalistycznym. Przypuszczalnie z miejskiej kubatury mieszkal­nej w krajach wysoko rozwiniętych dałyby się dzisiaj wykroić takie mieszkania dla wszystkich. W krajach kapitalistycznych kubatura ta jest jed­nak rozdysponowana konstrukcyjnie i dystrybu­cyjnie w sposób wyraźnie nieegalitarny, co tworzy z jednej strony mieszkania nawet o bardzo znacz­nie wyższym standardzie przestrzennym, z drugiej zaś mieszkania uboższe, w niektórych wypadkach aż do slumsów czy schronień typu bidonville.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)