NA NOWO OŻYWIONE

Balzak nie był osamotniony. Właśnie we Fran­cji wiek XIX wydał szczególnie obfitą, zróżnico­waną co do formy i poziomu literaturę, która eksploatuje swoistość wielkiego miasta, bardziej zaś niż realistyczna proza balzakowska uzasadnia użycie słów „mit”, „mityzacja”. Ten obszar lite­racki rozciąga się od Tajemnic Paryża po serię Fantomasa. Zapomniane już, ożywione na nowo niedawnymi ekranizacjami utwory te — nie bę­dąc powieściami kryminalnymi — przygotowały wielką karierę literatury detektywistycznej. Obse­syjnie powtarza się w nich obraz, miasta, które wszystko potrafi w sobie skryć: zbrodnię i szla­chetność, krzywdę i szczęśliwy los. Ta właściwość miejskiego środowiska uzyskuje prawie fantasty­czny wymiar. Wszystkie przygody są możliwe dzięki niezauważalności człowieka w tłumie, dzięki łatwości, z jaką wśród roztargnionych przechod­niów osiąga swój efekt charakteryzacja. Honorując pozory, ofiarowując wolność od spojrzeń identyfi­kujących, od wścibstwa znajomych, sąsiadów — miasto odmienia reguły odwiecznego starcia dobre­go ze złem.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)