NA CAŁYM ŚWIECIE

Brak tu jednak tego, czego obrazem bezpośrednio zrozumiałym jest skupisko domów jednorodzinnych. Przez tysiące lat dom taki, jaki rysują do dzisiaj dzieci, stanowił znak przymierza pomiędzy opozycyjnymi sferami — prywatną i publiczną. Określał tę pierwszą w tej drugiej. Czy może się stać takim znakiem fasada licząca wiele wstążek okien, z których każda zło­żona jest z kilkunastu czy kilkudziesięciu elemen­tów? Fasada „bloku” w swym wyrazie nawiązuje do treści przestrzeni publicznej, nie do intymnoś­ci siedziby prywatnej. Na całym świecie mnóstwo ludzi osiadłych w mieście ubiega się o to, aby mieszkać w domach wyposażonych w miejskie udogodnienia, powta­rzających jednak za wiejskim wzorem archety- piczne cechy rodzinnej siedziby. Wśród innych motywów działa tutaj chyba motyw symbolicz- no-kulturowy.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)