MŁODZIEŻ ZAUTONOMIZOWANA

W rodzinnych i w społecznych kontaktach mło­dzieży ze starszymi nastąpiły zmiany — bardzo nasilone w ostatnich dziesiątkach lat — które stworzyły nową sytuację. Współcześnie udziałem wszystkich stało się przedłużenie młodości o kilka lat w stosunku do czasu jej trwania jeszcze w wieku XIX. Oczywiś­cie, myślę przede wszystkim o pewnych psycholo­gicznych i społecznych atrybutach młodości, nie zaś o jej aspekcie biologicznym. Dzisiaj należy się dłużej do młodzieży, gdyż rozciąga się czas przysposabiania do życia, przesuwa się górna gra­nica okresu kształcenia, które przedłużone jest jeszcze przez niepełny status prawny nowicjusza w pracy (staże). Organizacje młodzieżowe, insty­tucje rozrywkowe i sportowe zgodnie z tendencją obejmują swoją działalnością osoby, których kie­dyś zapewne nie zaliczono by do młodzieży, aż po trzydziestolatków.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)