MIESZKANIEC MIASTA

Instytucje wielkomiejskie swym układem funkcjonalnym i swymi znaczeniami symbolicznymi sprzyjają opanowaniu tej sztuki. Dotychczasowy proces urbanizacji — w którym pojawiły się budki z piwem, grupy „z rogu ulicy” — świadczy między innymi o niedostatku funkcjono­wania centrów miejskich. W takiej sytuacji trud­no wyobrazić sobie sprawny przebieg dalszej ur­banizacji.Mieszkaniec miasta w większej mierze, niż to wydaje się architektom i urbanistom, percypuje je z poziomu oczu piechura czy pasażera samocho­du. Obcuje on zatem z „parterami” intensywniej niż z pełną sylwetą ulicy, dzielnicy czy miasta. Jednak oba typy kontaktów winny dostarczać sa­tysfakcji.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)