MIESZKANIA MIEJSKIE

Mieszkania miejskie może jeszcze radykalniej przeciwstawiają sferę prywatną przestrzeni pu­blicznej, gdyż ta jest dziedziną anonimowości tłu­mu. Mieszkania te mają swoje progi, z których racjonalizm współczesnej cywilizacji nie przegnał symboli strzegących spokoju i pomyślności. Mimo tych podobieństw z prastarymi archetypami do­mostwa znamienne dla miasta mieszkania — kie- dys w kamienicy, dziś w „bloku” — jawią sie w przestrzeni publicznej jako coś odmiennego od postaci, jaką przybiera w naszym spontanicznym odczuciu idea rodzinnej siedziby.Moje domostwo oglądane z zewnątrz jest elemen­tem rytmicznym w rozległej całości, wypełnionej kilkudziesięcioma odrębnymi, w olbrzymiej więk­szości me znanymi mi egzystencjami rodzinnymi.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)