MIEJSKI STYL ŻYCIA

Kiedy po wojnie podjęto w Polsce odbudowę i roz­budowę miast, ogrom zadań i postulat sprawiedli­wego obdzielenia obywateli przestrzenią mieszka­niową narzucił w sposób oczywisty konieczność bu­dowy mieszkań małych. Wówczas to doszła do gło­su koncepcja bezpośredniego uzupełnienia prze­strzeni mieszkalnej przestrzenią, która jest blisko domu — dziedzińcami, małymi ośrodkami osiedlo­wymi itd. Wydawało się, że tradycje warstw lu­dowych uzasadniają takie pojmowanie sprawy.Z osiedli chciano zrobić w możliwie najwięk­szej mierze substytuty przestrzeni ogólnomiej- skiej. Wyobrażano sobie, że uda się skupić no­wych mieszkańców w pobliżu ich miejsca pracy, wiążąc ich ruchliwość dzienną z bliskim otocze­niem domu.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)