MIEJSKI STYL ŻYCIA

Można zaobserwować, jak miejski styl życia podważył starą i piękną zasadę gościnności. W myśl prawiecznego wzoru o wiejskim pochodze­niu gościnność obowiązywała nie tylko wobec za­proszonych, lecz wobec każdego, kto wstępował w progi domu. Oczywiście da się to umotywować faktem, iż w obrębie lokalnej społeczności ludzie znali się osobiście, że nie sprowadzało się ich do anonimo­wej funkcji inkasenta, listonosza czy dostawcy. Jednakże reguła ta rozciągała się także na ob­cych, mimo że — jak mówiłem — obcość bardziej dziwiła na wsi. Gościnność wiązała się dawniej z dominacją osobowego stosunku do człowieka. Jakkolwiek by ów człowiek był dziwny, niezro­zumiały czy trudny do akceptowania, jeżeli zna­lazł się w domu, należało go przede wszystkim zapytać, czy nie potrzebuje odpoczynku i posiłku.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)