MIASTO JAKO FUNDAMENT SOCJALIZACJI

Można jednak temu zapobiegać w rozmaity sposób, chociażby przez niedopuszczenie do wy­stępowania skrajności w tym, co centrum ofiaro­wuje. Natomiast rola edukacyjna centrum polega na tym, że wdraża ono silniej w to, co znamio­nuje miasto duże i średnie w przeciwstawieniu do małego, a szczególnie już do wsi. Wdrażanie takie w atrakcyjnym centrum dokonuje się po­przez oferty pozytywne, co stanowi poważny atut w grze o socjalizację nowo przybyłych do miasta. Duże miasto wymaga od swych mieszkańców kultury kontaktów przelotnych, ustąpienia miej­sca, umiejętności przebywania obok siebie, naby­cia czegoś w sklepie, wyminięcia na ulicy. Połą­czenie powściągliwości ze swobodą jest sztuką, która nie wydaje się jeszcze zbytnio w Polsce roz­powszechniona.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.