METODY STATYSTYCZNE W EKONOMICE BUDOWNICTWA

Celem metod statystycznych Jest poznanie konkretnej rzeczywistości, pole­gające na wykrywaniu więzi przyczynowej pomiędzy zjawiskami a czynnikami je kształtującymi. Metoda statystyczna stanowi swoisty sposób badania liczbowego specjalnego typu. W naukach stosowanych, a szczególnie technicznych i ekonomicznych, bardzo często występuje konieczność badania zależności między zjawiskami opisywanymi *za pomocą zespołów liczb lub szeregów statystycznych.Szeregiem, statystycznym nazywamy rząd wielkości statystycznych, uporządkowanych według określonego kryterium. Szereg składa się z dwóch informacji, z których jedna opisuje treść kolejnych pozycji, druga poda­je liczbę jednostek przypadających na daną kategorię przedmiotów lub zjawisk.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)