METODY PROGRAMOWANIA

Niektóre spośród znanych w literaturze metod matematycznych, służących do optymalizacji procesów inwestycyjnych, zgrupowano.Podana klasyfi­kacja metod optymalizacji procesów inwestycyjnych ma charakter umowny. Jak wy­nika z rys. 14.4, możemy wydzielić dwie główne grupy metod optymalizacji pro­cesu inwestycyjnego. Pierwsza to metody programowania, druga to metody sieciowe. Pierwsze służą do optymalizacji środków, drugie do optymalizacji czasu wykona­nia procesów.Metody programowania pozwalają na wybór wariantu naj­korzystniejszego w przypadkach, kiedy zadaniem jest wykonanie maksymalne pro­dukcji przy dysponowanych środkach albo minimalne ich zużycie do wykonania określonego zadania. Stąd też wariantowy dobór odpowiedniego poziomu techniki i technologii dla określonych warunków jest głównym przedmiotem zastosowań me­tod programowania.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)