METODY OPTYMALIZACYJNE

Metody optymalizacyjne są głównym narzędziem badań optymalizacyjnych, których etapy i istotę postępowania przedstawia rys. 14.5. Celowo zwraca się uwagę na przyjęte określenie badań optymalizacyjnych zamiast przeważnie stosowanego „badań operacyjnych”. Większość autorów (W. Sadowski, 0. Lange, R.D. Luce, H. Raiffa) zalicza do badań operacyjnych tylko dwie grupy metod: programowania i statystyczne, nie ujmując w nich metod sieciowych i eko­nomicznych. Z tych powodów zaszła potrzeba zastosowania nowego określenia dla badań o rozszerzonym zakresie. Ponadto pojęcie badań operacyjnych nie charakte­ryzuje istoty działalności gospodarczej, wiąże się bowiem przeważnie ze strate­gią wojskową.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)