METODY GRAFICZNE

Z grupy metod graficznych najczęściej stosowana Jest metoda sieci pajęczej [42 i 44]. Metodę tę opracowali i opublikowali w 1969 r. Gilde i Altrichter.Istota tej metody polega na sporządzeniu diagramu biegunowego, wielogałęziowego (rys. 18.2). Na gałęziach diagramu, któ­re są osiami liczbowymi, nanosi się liczbowe miary kryterium oceny dla posz­czególnych rozwiązań. Liczba osi jest równa liczbie rozpatrywanych kryteriów. Zwroty osi dobiera się tak, aby w miarę oddalania się od środka układu bieguno­wego ulegała pogorszeniu ocena. Charak­terystyczne dla metody jest to, że prze­dział zmienności miar każdego kryterium Jest ograniczony dwustronnie i ma długość.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)