METODA WCR

Zadanie tego typu może być rozwiązane na EMC, Wszelkie zmiany wag (W^) zmiany progów (p, q) można łatwo wprowadzać tylko do zadania rozwiązywanego za pomocą maszyn cyfrowych.Metoda WOR (Wielokryterialnej Oceny Rozwiązań) została opracowana i naz­wana przez J. Szwabowskiego i T. Wita. Metoda ta opiera się na:wykorzystaniu elementów teorii grafów (metoda Elektra) i przyjściu od n grafów jednokryterialnych do grafu syntetyzującego,   zmodyfikowaniu metody Elektra przez wprowadzenie współczynników wag kryteriów do obliczenia wskaźników zgodności i niezgodności,  zastosowaniu do przekształceń danych wzoru Neumana-Morgenstema zaczerp­niętego z teorii użyteczności, opracowaniu programu na MC, pozwalającego poszukiwać najlepszego rozwią­zania dla m rozwiązań przy n kryteriach.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)