METODA SIECI PAJĘCZEJ

Miarą syntetycznej oceny każdego z porównywanych wariantów jest pole wie­loboku utworzonego przez połączenie ze sobą punktów na osiach, które są miarą wartości poszczególnych kryteriów dla danego-wariantu. Najmniejsze pole wielo­boku wskazuje wariant najlepszy i jest ono wskaźnikiem oceny wariantu. Metoda sieci pajęczej nie rozstrzyga jednak sprawy kolejności kryteriów na osiach diagramu biegunowego. Kryteria mogą byó zróżnicowane ilościowo i ja­kościowo, Wpływ ten nazywany jest efektem, kolejności osi i może zmieniać oceny poszczególnych wariantów, a także relacje między nimi.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)