METODA KTÓRA DAJE COŚ WIĘCEJ

Dla m rozwiązań ze względu na-n kryteriów dokonuje się n niezależnych po­równań, czyli powstaje n grafów, z których każdy może być inny. W tej sytuacji, aby. otrzymać ostateczną ocenę uwzględniającą wszystkie kryteria, trzeba przejść od grafów jednokryterialnych typu Gj do grafu syntetyzującego te kryteria. – Przejścia tego można dokonać wykorzystując metodę Elektra opracowaną przez B. Roya [41]. Metoda ta daje coś więcej aniżeli prostą, np. sumacyjną syntezę wielu kryteriów. Uwzględnia ona ważność poszczególnych kryteriów, a uporządko­wanie względne całego zbioru rozwiązań jest wyrażone przez graf syntetyczny. Uporządkowanie to uwzględnia nie tylko liczbę i wagę kryteriów, w których roz­wiązanie A jest lepsze od rozwiązania B, ale także różnicę pomiędzy tymi roz­wiązaniami w tych kryteriach, w których A jest gorsze od B.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)