MECHANIZM DZIAŁANIA

Me­chanizm tego sukcesu jest dość prosty. Z jednej strony dzielnica po przebudowie proponuje więcej swoim mieszkańcom, obiecuje spełnienie godzi­wych, a dawniej nie zaspokojonych potrzeb i z tych to obietnic czyni główny akcent życia ulicy. Z drugiej strony dzielnica stworzyła nowe wzory, które zobowiązują, ustaliła swój poziom, co wy­wiera wpływ, przyciąga bowiem, a także poddaje pewnym rygorom również i jednostki bardziej anarchiczne.Podobnego oddziaływania, choć nieco w innym zakresie i o zwiększonej sile, oczekuje się od ogól- nomiejskiego centrum. Oczywiście rzecz nie spro­wadza się do socjalizacji rzeczywistych czy poten­cjalnych chuliganów, chodzi o ukierunkowanie potrzeb, które nie znajdując możliwości realizacji wywołałyby frustracje lub więdnąc, uczyniłyby życie ubogim w bodźce, ospale zamkniętym.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.