KULTURALNE KOMPONENTY

Lu­dzie miejscy, pomawiani o niestałość, arbitralność w sądach, o zarozumialstwo, cenili sobie swój wyższy poziom orientacji w świecie, swoją własną ciekawość, elastyczność, otwartą postawę.W kulturalnych komponentach ogromnie przy­spieszonego procesu urbanizacji, jaki w naszej do­bie społeczeństwo polskie przeżywało i wciąż je­szcze przeżywa, odnajdujemy trudności przejścia od postawy akceptacji losu danego do gotowości wybierania losu.Ruchliwość ogólnospołeczna sprawia dziś, że chłopski syn pozostaje na roli coraz rzadziej z automatyzmu losowego — jak ongiś — coraz częściej zaś z wyboru. Jeżeli dzisiaj porzucamy określenie „chłop” na rzecz określenia „rolnik”, to chyba nie tylko dlatego, że uprawianie roli staje się zawodem wymagającym wysokich kwali­fikacji, niepodobnym już do tradycyjnego gospo­darowania ojców i dziadów.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)