KRYTERIUM OPTYMALIZACJI

Takich wartości dla układu m  n liczb Xi^, tj, zmiennych decyzyjnych, określa­jących wielkości przewozów ładunków z poszczególnych punktów nadania do poszcze­gólnych punktów odbioru, przy których spełnione zostanie wyrażenie. Kryterium optymalizacji polegać będzie więc na znalezieniu minimum,funkcji celu, w przypadku gdy przedstawia np. jednostkowy czas transportu.lub jed­nostkowe ilości transportowanych materiałów określonym środkiem; przy.odpowied­nio zmienionym układzie wyjściowym funkcjacelu może.określać maksimum. W efek­cie więc model zapisać, modemy w tablicy transportowej .

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)