KONTAKTY W GRANICACH OSIEDLENIA

Przenosiny ze wsi czy miasteczka do miasta więk­szego oznaczają nie tylko zmianę otoczenia w ma­terialnym sensie tego słowa, oznaczają także zmia­nę treści otoczeniaj .„Tu się wszyscy znają” — mówi mieszkaniec małego osiedla gościowi z miasta. I mniej więceji jest to prawda. „Znanie się” oznacza coś więcej niż możliwość rozpoznawania twarzy, co w przy­padku „mieszczucha” wyczerpuje wiedzę o znacz- ^ nej części sąsiadów. Tutaj wiedza jest pełniejsza. Wiadomo, kto kogo rodził, kto na co chorował, z czego żyje, co ostatnio kupił i co jada. Przenie­siony na grunt miejski, człowiek oddala się od takich znajomości.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)