KONSEKWENCJA POSTAWY

Konsekwencją takiej postawy jest w ogóle lek­ceważenie informacji. Gdy pytam panienkę 0 to­war, który jest rzadkością w jej sklepie, gdy py­tam inną panienkę o numer telefonu, z którym rzadko łączy się ze swej centrali, osoby te bez że­nady ujawniają, że pierwsze słyszą o takich spra­wach. Panienka w sklepie nie czuje się zobowią­zana do informacji rynkowej, do informowania tym, co jest poza jej najbliższym zasięgiem choć może znajduje się to w sklepie sąsiednim’ (Jeszcze drastyczniejszy przypadek — a trafia się taki — to sprzedawczyni, która nie czuje się zo­bowiązana do informowania o towarze znajdują­cym się w jej sklepie.) Panienka z centrali tele- onicznej spokojnie oświadcza, że nie ma wykazu numerów, z którymi połączony jest obsługiwany przez nią mechanizm.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)