KARIERA

Pojęcie karie­ry ma jeszcze inny sens. Mówimy: „ten a ten obrał karierę urzędniczą.” Mamy wtedy na myśli przede wszystkim fakt wyboru życiowego losu związanego z tym czy innym zawodem. Kariera w tym sensie to coś więcej jednak niż samo okre­ślenie zawodu. W pojęciu tym zawierają się jesz­cze okoliczności towarzyszące pełnieniu zawodo­wych funkcji, na przykład merytoryczne treści pracy, jej lokalizacja, stałość lub dorywczość za­trudnienia, itp. W związku z tymi sprawami po­wstają przekonania o atrakcyjności lub nieatrak- cyjności pewnych karier, o tym, że jedne są trud­ne, inne łatwiejsze.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)