KAPITALIZM W EUROPIE

My takie mamy w niejednym z pięknych ongiś ośrod­ków. Kapitalizm w Europie pogrążył miasta w brzydocie eksploatatorskich czynszówek, dbał jednak o centra i o „piękne dzielnice”. Nasza ro­dzima jego odmiana nie miała dosyć rezerw, nie miała dosyć pewności siebie, by podejmować na swój sposób konsekwentne organizowanie prze­strzeni. Stanisław Wokulski na darmo konferował bezustannie na temat budowy bulwarów w War­szawie.Socjalistyczna urbanizacja, która jest naszą szansą wydobycia się z dziedzictwa różnych nędz, winna uwzględniać również sprawę wyzucia z po­czucia formy. Jest to dziś równie ważne, jak wyrugowanie śladów społecznej niesprawiedliwości czy jak awans gospodarczy.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)