JEDYNE MOŻLIWE KIERUNKI

Po wypełnieniu pierwszej kratki posuwamy się bądź o jedną kratkę w prawo, bądź o       jedną w dół. Są to według tej metody Jedyne możliwe kierunki ruchu w poszcze­gólnej iteracji. W przykładzie należy przesunąć się o jedną kratkę w dół, po­nieważ wyczerpały się możliwości dostaw pierwszego dostawcy i tym samym wszyst­kie pozostałe kratki pierwszego wiersza muszą pozostać nie wypełnione. Ponieważ do zapełnienia zapotrzebowania pierwszego odbiorcy pozostało Jeszcze 20 jednos­tek materiałów budowlanych, przeto w kratce O^Dg wpisujemy liczbę 20. To z kolei jednak nie wyczerpuje możliwości dostaw dostawcy D2, który dysponuje 200 Jed­nostkami materiałów, przesuwamy się więc o jedną kratkę w prawo i wpisujemy tam wielkość zapotrzebowania odbiorcy Oj,czyli 45.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)