ISTOTNE PYTANIE

Pytaniem istotnym jest kwestia, o ile i jak da­łoby się adaptować kubaturę istniejącą. Przyjmu­jąc ciągle wariant metrażowy bardzo skromny, przede wszystkim należałoby przewidywać, że na­stąpiłoby przesunięcie polegające na oddawaniu mieszkań dziś przeznaczonych dla rodzin bardzo licznych (powyżej 4—5 osób) rodzinom odpowied­nio mniejszym. Takich mieszkań nie ma jednak bardzo wiele. Problemem głównym pozostanie przekształcenie dzisiejszych M4 i M5 w M4 + 2 oraz M5 + 2, to znaczy progresja mieszkaniowa średniej rodziny. Choć nasuwa to szereg wątpli­wości, przyjąć należy pewną swobodę manewru wynikającą z łączenia mieszkań. Wiadomo jednak, że swobodę dysponowania kubaturą istniejącą w budownictwie z ostatnich lat ogranicza nad­mierna ilość mieszkań bardzo małych, a niepodat­nych na łączenie ze względu na rozplanowanie, wewnętrzną lokalizację w planach budynków rozmieszczenie instalacji.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)