INTERESUJĄCA SPRAWA

Interesującą sprawą jest pozycja Łodzi i Kato­wic. Oba te miasta skupiają niewspółmiernie małą do swej wielkości liczbę twórców. Łódź jest wszak pod względem liczby ludności drugim miastem polskim, wysuwającym się zdecydowanie przed grupę Kraków — Wrocław — Poznań — Trój­miasto. Katowice, choć nie tak duże, górują jed­nak nad, powiedzmy, Lublinem, ponadto stanowią centrum ogromnej konurbacji. W Łodzi od wy­zwolenia działają różne uczelnie, między innymi uniwersytet i jedyna w Polsce szkoła filmowa. Przez czas pewien Łódź wyręczała zniszczoną Warszawę; kilka istniejących tam teatrów ma zna­komite osiągnięcia. A mimo to Łódź nie zdołała wytworzyć środowiska twórczego na miarę mia­sta zbliżającego się do skali milionowej.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.