INNE METODY

Metody sieciowe umożliwiają określenie technologicznej siatki zależności i ustalenie ciągu procesów (drogi krytycznej) o zerowym zapa­sie czasu. Rozwinięte metody sieciowe, takie Jak RAMPS, pozwalają na optymaliza­cję przebiegu ciągów procesów, uwzględniającą pełne wykorzystanie środków w cza­sie realizacji.Metody statystyczne i ekonomiczne spełnia­ją tutaj rolę „usługową” dla metod programowania i metod sieciowych.Metody statystyczne służą do określenia stopnia więzi przyczynowo-skutkowej pomiędzy badanymi zjawiskami i ustalenia stopnia rozrzutu badanych cech i estymacji parametrów. Metody ekonomiczne pozwalają na określenie zjawisk gos­podarczych i ujęcie ich w syntetyczny sposób zgodnie z ogólnymi teoriami eko­nomicznymi

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)