IMIENINY W DOMU

Nic nie stanowi tamy dla rozlewności imienin. Przedarły się one na teren pracy, zapewne z po­wodu szczupłości mieszkań. Gdzie, jak nie w po­koju biurowym, przyjąć można licznych kolegów? Zasadą przy tym jest: „cała wieś na moim wese­lu . Jest mnóstwo kwiatów i praktyczne prezen­ty, na które zbiera się uprzednio składkę. Znaj­duje się kieliszek trunku. Niezliczona ilość rozpo­rządzeń hamujących te ceremonie wpłynęła na pewne ich utajnienie bądź — ku chwale pracy — na przesunięcie poza chwilę ukończenia obowiąz­ków służbowych.Imieniny w domu, a w jeszcze większym stopniu święto weselne są dla wielkiej części Polaków okazją do roztoczenia przed licznymi gośćmi nie­zwykłej wystawności. Sprawa ma tło dawne i ogólniejsze. W tradycji feudalnej leżało okazy­wanie zamożności, pod warunkiem wszakże, że łączyło się to z hojnością.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)