Idealna filozofia pojęcia architektury

Architektura krajobrazu to strefa nauki związana z budowaniem przestrzeni życiowej za pomocą roślin, zbiorników wodnych oraz innych elementów tworzących prezencję krajobrazu. Planując ingerencję w naturalne środowisko zwierząt i wprowadzając zmiany bierzemy pod uwagę uwarunkowania klimatyczne, rzeźbę terenu, istniejącą roślinność. Nie możemy zapomnieć, jak bardzo ważna jest również kultura danego regionu, tradycje, potrzeby lokalnej społeczności oraz turystów. W obecnym postrzeganiu architektura krajobrazu jest powiązaniem trzech zagadnień: architektury, urbanistyki oraz gospodarki przestrzennej. Szczególną i z pewnością jedną z najważniejszych ról architektury krajobrazu jest kształtowanie i przekształcanie istniejących przestrzeni otwartych, a także inwentaryzacja i rewaloryzacja założeń krajobrazowych i architektonicznych (ogrodów, parków, deptaków, boisk, a także rond). Początki zabawy z krajobrazem sięgają czasów starożytnego Egiptu. Razem z biegiem lat uległa wielu metamorfozą stając się dzisiaj dobrze płatnym zawodem.

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)