HISTORYCZNY MIT MIASTA

Historyczny, afirmatywny mit miasta wyhodo­wała epoka wolnokonkurencyjnego indywidualiz­mu, który stanowił w dużym stopniu siłę napędo­wą miejskiej dynamiki. Nasze miasta buduje ko­lektywna organizacja. Kariera jest sprawą osobis­tą, ale drogę jej określają ramy instytucjonalne, triumf zaś nie ma tak drapieżnego oblicza jak w przeszłości. Miejski sukces stracił barwną nie­raz, ale okrutną dwuznaczność. Zniknięcie kapi­talizmu usunęło dużą część złych zagadek z ży­cia miasta, odbierając ludziom najpoważniejszy motyw nastawania na innych, jakim jest podobno pieniądz oczywiście odpowiednio duży pieniądz. Dlatego też Krzysztof Teodor Toeplitz przekonuje nas łatwo pisząc “, że detektywistyczny moralitet, który z innych powodów nie powstał u nas daw­niej, dziś stał się na naszym gruncie tak bardzo bezprzedmiotowy, że jest prawie nie do napisa­nia, choć zachował popularność z innych wzglę­dów.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)