GRAFICZNY OBRAZ

Graficznym obrazem int ensywno ści (natężenia) są wykresy powierzchniowe, głównie słupki proste, kartogramy, kartodiagramy i inne. Inten­sywność zjawiska uwidacznia się albo liczbą punktów, albo stopniem zakreskowa- nia (rys. 15.3).Do analizy koncentracji możemy się posługiwać krzywymi kon­centracji (rys. 15«4), Stosunek powierzchni a do całej powierzchni trąjkąta a + b przyjmujemy jako graficzną miarę stopnia koncentracji. Specjalnym zagad­nieniem analizy koncentracji Jest aglomeracja; do przedstawienia zjawisk aglo- meracyjnych najwłaściwsze są mapy statystyczne. Niemal wszystkie rodzaje wykresów statystycznych umożliwiają ujawnienie istnienia korelacji.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)