GŁÓWNY CZYNNIK NATURY EKONOMICZNEJ

Jest to główny czynnik  natury ekonomicznej, który może pokryć wszystkie koszty związane z Jednorazowym zasto­sowaniem specjalnie’zaprojektowanego i wykonanego sprzętu oraz urządzeń pomoc­niczych. Należy jednak podkreślić, że konstrukcja dźwignicy linowej już sama w sobie Jest uniwersalna, bo może być wielokrotnie używana przy realizacji obiek­tów o rozpiętościach mniejszych lub analogicznych. Dźwignica może być wielokrot­nie użytkowana, dając możliwość amortyzacji włożonych nakładów na wielu budowach w okresie:  maszty z fundamentami – 8  lat, liny nośne, wieszaki oraz  zakotwienia – 3 lata,  liny utrzymujące maszty –  5 lat,rozbieralna konstrukcja rusztów – 5 lat.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)