GŁĘBOKIE PRZEKONANIE

Głębokie przekonanie o słusz­ności powyższych założeń żywione przez zespół opracowujący nowy plan dzielnicy podzielane by­ło również przez uczestniczących w dyskusji dzia­łaczy, dziennikarzy, socjologów. Po latach, które upłynęły od tamtych czasów, stwierdzić można, że oczekiwania te spełniły się. Dzisiaj jest to dość urodziwa część miasta, szczęśliwie łącząca zabu­dowę dawną z nowo wzniesionymi domami. Spora liczba sklepów nadaje ulicom nawet pewnej ele­gancji, zadbano również o to, aby było gdzie zjeść obiad czy posiedzieć przy kawie. Powstało także kino, poprawiła się komunikacja. Zmienił się spo­łeczny obraz ulicy. Dominantą tego obrazu w go­dzinach wieczornych nie są już grupy „z rogu uli­cy”, skupiska młodych ludzi gotowych śmiertelną nudę przerwać aktem agresji. Ulice ożywiły się na normalny miejski sposób, wypełniły się lokale, wi­dać pewne zaaferowanie związane z zakupami czy z rozrywkowo-towarzyską treścią wieczoru.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)