FUNKCJE USŁUGOWE

W warszawskim centrum sprzeczność tę roz­wiązuje się ograniczeniem ruchu samochodowego do wielkich arterii i niektórych przecznic, two­rząc osobne ciągi przeznaczone tylko dla pieszych — na przykład pasaż na tyłach Ściany Wschod­niej, stare wąskie ulice w rodzaju Rutkowskiego. One to są dziś i będą w przyszłości tymi ulicami handlowymi, które naprawdę otaczają przechod­nia, ułatwiają załatwianie spraw, stwarzają od­powiedni nastrój.Funkcje usługowe, kulturalne itp. pełnione są w znacznej mierze na niższych kondygnacjach budynków centrum. Handel rzadko — poza wiel­kimi domami towarowymi — sięga wyżej niż par­ter. Podobnie jest z innymi usługami. W dziel­nicy centralnej skupiają się również placówki pracy nieusługowej, przede wszystkim rozliczne biura.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)