EMANCYPANTKI I EMANCYPANCI

Skargi, jakie się często słyszy, wynikają z od­krycia, iż obyczaj przestał być podporą pewną, z trudności zrozumienia form wyrazu, jakie wy­najduje młodzież, oraz ze słusznego poczucia, że nowe sytuacje życia rodzinnego wymagają od lu­dzi wysiłku, poszukiwania rozwiązań niekonwen­cjonalnych, inspirowanych ogólnymi wskazania­mi etyki, wiedzy o świecie czy zdrowym rozsąd­kiem Stosunki społeczne między osobami różnej płci to temat wykraczający poza ramy rodziny. Stwier­dzenie powyższe, zawsze w jakiejś mierze praw­dziwe, dziś odnosi się do znaczniejszego zakresu kontaktów, niż to było jeszcze niedawnej/ Kształce­nie, praca, udział w życiu społecznym, w wielu formach rozrywki czy sportu — wszystko to sta­ło się w zasadzie równie dostępne dla kobiet jak dla mężczyzn.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)