ELEMENT KARIERY

Zresztą i w miastach — choć to one przygotowały grunt pod „karierę” — wystę­powało silniejsze, a przede wszystkim częstsze przypisanie do rodzinnych, z góry przesądzonych odmian życia. Decydowała o nich podstawa gospo­darczej egzystencji — warsztaty, sklepy itp., dzie­dziczone podobnie jak chłopska scheda. W mias­tach alternatywy jednak istniały, możliwości wy­boru były większe. Element „kariery” w losach miejskich zawsze współkonstytuował miejską inność kulturową. Los ludzki w tej perspektywie rysował się w więk­szej mierze jako dzieło własne człowieka, przygo­towanie do niego było mniej „naturalne”, wyma­gało koncypowania, uczenia się, przystosowania intelektualnego.) Nawet w dość odległych czasach miejski styl życia należał jakby do innej cywili­zacji, zawsze wydawał się „nowocześniejszy”.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)