EKOLOGIA WIELKOMIEJSKA

Ekologia wielkomiejska inaczej się dzisiaj wpla­ta w obyczaj, inaczej owocuje w kulturze, cho­ciaż w sprawach pomniejszych, w prostych tech­nikach życia, utrzymują się te same potrzeby,a miasto dzisiejsze stosuje – czy też mogłoby z powodzeniem stosować — dawne wzory. Koniecznym dopełnieniem życia w mieście są przede wszystkim więzi wielkich organizacji, za­stępujące utracone bezpośrednio więzi małego środowiska Są to więzi instytucjonalne, których brak zmieniłby mieszkańców miasta w amorficz­ny tłum. W miastach bez tradycji łub o tradycji przerwanej, w miastach o ludności z różnym ro­dowodem, wytwarzanie zbiorowej indywidualnorach   dokonuje się w nowych struktur. Wydaje się, że przebyta została cała droga roz­woju. Gdy miasto dziewiętnastowieczne rozsadzi­ło ostatecznie urbanistyczny porządek cechowy objawiła się ekologiczna dżungla, która tak za­fascynowała wyobraźnię, na tak długo nią za­władnęła, ze resztką tej fascynacji żywi się je­szcze literatura detektywistyczna.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)