EGOCENTRYZM MAŁEJ SPOŁECZNOŚCI

Mieszkańcy małego osiedla nie tylko znają się wzajem, lecz znają także cały układ, który sta­nowi ramy ich życia;W małej miejscowości wszyscy wiedzą, gdzie jest most, kościół czy młyn. Stąd ten, kto pyta, jest wyraźnie obcy. Małe osady mają ten rodzaj zawiniony przez kapitalistyczne stosunki w mieście Wspomniana grupa architektów (m.in. małżonkowie Syrku- sowie) zakładali zniesienie w osiedlu zróżnicowania klaso­wego.Jeżeli chodzi o kształtowanie się więzi lokalnej oczeki­wania te spełniły się tylko częściowo, natomiast w Polsce Ludowej urzeczywistniła się wizja osiedla bez piętna różnic klasowych, osiedla łączącego ludzi różnych zawodów, we­dług zasady daleko posuniętego egalitaryzmu. Przypomnie­nie rodowodu idei osiedla społecznego i jej motywacji so­cjalistycznej znaleźć można w pracy J. Górskiego, Zbliże­nia do współczesności, Warszawa 1973, rozdział: „Idea osiedla i więzi społecznej w pierwszych latach odbudowy Warsza­wy”.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)