ECHA CHARAKTERU

Echa szlachecko-chłopskiego chara­kteru naszego stylu życia i mentalności odzywają się niemal że po nasze czasy. Niemniej od począt­ków polskiej historii występują w niej również miasta, które są niezbędnym czynnikiem państwo- wotwórczym, realizatorem postępu technicznego i umiejętności organizacyjnych, ośrodkami nauki. Wiek XIX w Europie pogrzebał feudalizm, wzmocnił niepomiernie znaczenie miast, a miejs­kiemu stylowi życia nadał przewodnią rolę w kul­turze. W Polsce wyraziło się to przede wszystkim zahamowaniem regresu, jaki od dłuższego czasu przeżywały miasta, i uruchomieniem procesów urbanizacyjnych o nie znanej w wiekach poprzed­nich skali i tempie.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)