DZIEDZICTWO KULTURY

Jednakże nie wszystko tu zapewne ginie, nie wszystko jest pustym ges­tem. W przypomnieniu i zachęcie zawartych w tych ceremoniach jest dostatecznie dużo sensu. Wśród spotkań i życzeń wielu ludzi odnajduje coś z tego, co zawierała obietnica.Jeśli domysł ten jest słuszny, to może byłoby lepiej, żeby nasze szczególne zrozumienie dla go­ścinnego, hojnego święcenia okazji prywatnych nie było nam tylko pociechą czy kompensatą w okresie adaptacji urbanistycznej, lecz przetrwało jako sta­ły składnik nowej kultury miejskiej. Życzyć by sobie tylko należało, żeby formy naszych zacho­wań świątecznych były bardziej staranne.Dziedzictwo kultury polskiej dobitnie zaświad­cza wiejską bazę egzystencji przeważającej części narodu. Nawet przemiany i prądy XIX wieku nie zdołały w pełni odwrócić proporcji między rolą miasta i wsi.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)