DWIE GRUPY METOD

Po zebraniu i uszeregowaniu danych statystycznych przeprowadzamy analizę graficzną w celu oceny charakteru związku oraz doboru najlepszej, odpowiedniej metody analitycznej’. W tym celu należy wyniki statystyczne nanieść na wykres przy zastosowaniu skali normalnej, półlogarytmicznej lub logarytmicznej. Zostaną omówione tylko dwie grupy metod statystycznych. Pierwsza grupa to rachunek korelacji i regresji oraz analiza czynnikowa, druga – rachunek prawdo­podobieństwa. Nie zostaną przedstawione natomiast z uwagi na ograniczone rozmia­ry pracy: teoria estymacji parametrów, aproksymacji, sprawdzania hipotez i mocy testów.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)