DOPUSZCZENIE KOBIET

Dopuszczenie kobiet do konkurencji z mężczyz­nami (wraz z przekształceniami w naturze samej pracy) sprawia, że przedstawiciele obu płci łat­wiej mogą dziś dostosować rodzaj działalności ży­ciowej do talentów i do dążeń spontanicznych?W naszych czasach nie dziwią już nawet takie sytuacje, jak zwierzchnictwo kobiety nad męż­czyznami w pracy czy w życiu politycznym. Wy­daje się, że w Polsce akceptacja nowych form obecności społecznej kobiet przyszła dość łatwo. Jednakże nie wszystkie konsekwencje tego zja­wiska znalazły odbicie w świadomości, a różno- płaszczyznowe relacje kobiet i mężczyzn nie zo­stały uporządkowane. Dlatego wiele pytań o dal­szy rozwój stosunków pozostaje bez odpowiedzi. Struktura zatrudnienia kobiet różni się od struk­tury zatrudnienia mężczyzn.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)