DOPUSZCZALNE ROZWIĄZANIE

W efekcie więc otrzymujemy rozwiązanie dopuszczalne (każdy odbiorca otrzy­muje dostawy odpowiadające zapotrzebowaniom, żaden zaś z dostawców nie przekra­cza zdolności produkcyjnych). Rozwiązanie to Jest pierwszym krokiem iteracyjnym, który należy zbadać pod kątem możliwości obniżenia łącznych kosztów transportu przy minimalizowaniu funkpji. W związku z tym należy po kolei rozpatrzyć wszyst­kie możliwe alternatywy i wybrać najlepsze, wyznaczając w ten sposób następne lepsze rozwiązanie. Możliwych alternatyw jest tyle, ile nie wypełnionych kratek w tablicy pierwszego kroku iteracyjnego. W pierwszej kolejności rozpatrzymy na przykład kratkę D1 02, tj. możliwość zaopatrywania odbiorcy 02     przez dostawcę .    Każde zwiększenie    o    jednostkę dos­taw od dostawcy do odbiorcy 0.

 

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)